دلطلب

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی...

دلطلب

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی...

مشخصات بلاگ
دلطلب

خداوندا!
قیامتت را بر پا کن...
تو اگرخسته نشده ای، ماعجیب خسته ایم...

پیوندهای روزانه

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

دو روز خودت را محبوس می کنی ...داوطلبانه!

برای کسب یک واجب...

 اعتکاف..!